కరోనా కాలంలో మహిళలు స్టాక్ మార్కెట్‌‌లో పెట్టుబడులు పెట్టారా

© BBC సకీనా గాంధీ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ రంగంలో పని చేసే సకీనా గాంధీ ఈ మధ్య చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు. ఆమెకు స్టాక్ మార్కెట్‌పై ఆసక్తి పెరిగింది. దానిపైనే ఎ...