పడిపోయిన జియో డౌన్‌లోడ్ స్పీడ్.. కానీ ఇప్పటికీ నంబర్‌వన్ అదే.. వెల్లడించిన ట్రాయ్!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది రిలయన్స్ జియో డౌన్‌‌లోడ్ స్పీడ్ అక్టోబర్‌లో 1.5 ఎంబీపీఎస్ వరకు పడిపోయింది. ఈ విషయాన్ని టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథార...