రుణాల యాప్‌లతో జాగ్రత్తా..!

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది రుణాల యాప్‌లతోజాగ్రత్తా..! చిన్ని చిన్న రుణాలు యాప్‌ల ద్వారా తీసుకుంటున్నారా.. జాగ్రత్తా..!.. సైబర్‌ నేరగాళ్లు....