ఆక్స్‌ఫర్డ్ కరోనా వ్యాక్సీన్ పెద్ద వయసు వారిలో మెరుగైన ప్రభావం చూపిస్తోంది...

© BBC ఆక్స్‌ఫర్డ్ వ్యాక్సీన్ తీసుకున్న వలంటీర్లలో ఒకరైన ఎలీసా గ్రనాటో ఆక్స్‌ఫర్డ్ తయారు చేసిన కరోనా వ్యాక్సీన్‌తో 60, 70లలో ఉన్న వృద్ధుల్లో బలమైన రో...