ఓలా నుంచి ఈ-స్కూటర్‌ జనవరిలో మార్కెట్లోకి

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది ఓలా నుంచి ఈ-స్కూటర్‌ జనవరిలో మార్కెట్లోకి న్యూఢిల్లీ: క్యాబ్‌ సేవల సంస్థ ఓలా.. ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటర్ల తయారీ ర...