కరోనావైరస్: వచ్చే చలికాలానికి అంతా నార్మల్ అవుతుందంటున్న వ్యాక్సీన్ రూపకర్తలు

© Getty Images త్వరలో రాబోయే కోవిడ్‌ వ్యాక్సీన్‌ ఎండాకాలంలో ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుందని, వచ్చే శీతాకాలంనాటికి కోవిడ్‌ ప్రభావం తగ్గి సాధారణ పరిస్థితుల...