కొత్త రకం ఫోన్ పరిచయం చేసిన ఒప్పో.. డిస్‌ప్లే, డిజైన్ అదుర్స్!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ ఒప్పో తన రోలబుల్ స్క్రీన్ స్మార్ట్ ఫోన్, ఏఆర్ గ్లాసెస్‌ను ప్రదర్శించింది. ఒప్పో ఇ...