ప్రపంచంలో బెస్ట్ డిస్‌ప్లే ఉన్న ఫోన్ ఇదే.. పాత రికార్డులన్నీ బద్దలు!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ఐఫోన్ 12 ప్రో మ్యాక్స్ డిస్ ప్లేమేట్ టెస్టింగ్‌లో అత్యధిక పెర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడ్‌ను సాధించింది. దీనికి ‘A+’ గ్రే...