మరో మూడు రోజుల్లో రియల్‌మి నుంచి 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. స్పెషల్ ఫీచర్లు ఇవే..

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "మరో మూడు రోజుల్లో రియల్‌మి నుంచి 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. స్పెషల్ ఫీచర్లు ఇవే.." 5G సాంకేతికతతో పనిచేసే రియల్‌మి 7 స్మార్ట్‌...