రిలయన్స్ రిటైల్ వెంచర్స్ దూకుడు

అర్బన్ ల్యాడర్ లో 96 శాతం వాటా కొనుగోలు.. మిగిలిన మొత్తం కూడా కొనేస్తున్నట్లు ప్రకటన రిలయన్స్ రిటైల్ వెంచర్స్ టేకోవర్లలో దూకుడు గా వ్యవహరిస్తోంది. డె...