WHITE GIRAFFE: ప్రపంచంలో మిగిలిన ఒకే ఒక్క జిరాఫీ..ఆశ్చర్యంగా ఉందా

ప్రపంచంలో ఉన్న సకల జంతుజీవాల్లో జిరాఫీ ఓ ప్రత్యేకమైన జీవి. జిరాఫీల్లో మీరెప్పుడైనా శ్వేతవర్ణ జిరాఫీను చూశారా. బహుశా చూసుండరు. ఇది అత్యంత అరుదైనది. మ...